Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Subaraknoid Kanama Sonrası Rehabilitasyon
Mert ŞAHİNOĞLU1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Günümüzdeki gelişmeler ile birlikte subaraknoid kanama sonucu mortalite oranları düşmeye başlamış olmasına rağmen morbidite oranları aynı düzeylerde devam etmektedir. Buna bağlı olarak hastalarda sadece fiziksel olarak değil, kognitif ve psikolojik disfonksiyonlar gelişmektedir. Rehabilitasyon ile hastada oluşan bu yetersizlikler düzeltilmeye çalışılır. Genel düşünce rehabilitasyonun tedavi sonrası başlaması yönünde olsa da rehabilitasyona başlayana kadar geçen süreçteki birçok faktör de rehabilitasyonun başarısını etkiler. Bu yüzden subaraknoid kanamanın gerçekleşmesi ile başlayan rehabilitasyon süreci hastada oluşabilecek disfonksiyonları en aza indirerek en kısa zamanda hastanın bağımlılığını azaltmayı amaçlamalıdır. Subaraknoid kanama sonrası bu yönde yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ile hastaların hayat kalitesi arttırılmalı ve topluma kazandırılmaları hızla sağlanmalıdır.