Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Servikal Spondilotik Myelopatide Cerrahi Yaklaşım Seçimi
Ömer Emre YAĞLI1,Cüneyt TEMİZ2
1Özel Manisa Sekiz Eylül Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Manisa, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Özet

Servikal spondilotik myelopati yetişkinlerde omurilik fonksiyon bozukluklarının en yaygın nedenidir. Radyolojik olarak 50 yaş ve altı olan popülasyonda %20-25, 65 yaş ve üzeri popülasyonda ise %70-95 oranlarında görülmektedir. Yavaş ilerleyen bir hastalık olarak tanımlanmakla birlikte cerrahi dışı tutucu tedavilerle izlenen hastaların %20-62 oranında nörolojik bozulma ile karşılaşılacağı ortaya konulmuştur. Cerrahi tedavinin doğru yaklaşım şekli olduğu ve yeterli dekompresyonun sağlandığı olgularda tutucu tedavilerden daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Temelde anterior, posterior ve kombine yaklaşımlar ile pek çok farklı yöntem tanımlanmış olmakla birlikte hangi yöntemin en doğrusu olduğu konusunda fikir birliği yoktur. En doğru yaklaşımın hasta bazında değerlendirme ile belirlenebileceği, bu hastalıkta cerrahi planlamada etkili faktörlere yönelik bir değerlendirme ortaya konulmaktadır.