Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Lomber Disk Hastalığı Cerrahi Tedavisinde Gelişen Eğilim; Endoskopik Cerrahi
Derya KARAOĞLU GÜNDOĞDU1,Murat İMER2
1Sincan Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Okan Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Lomber disk hastalığı toplumda sık görülen sağlık problemlerindendir. Lomber disk hastalığının cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinde en sık uygulanan cerrahi prosedürlerden biridir. Günümüzde mikrocerrahi, lomber disk hastalığının cerrahi tedavisi için altın standart olarak kabul edilmektedir. Diğer yandan, her geçen gün gelişen endoskopik yöntemler, son yıllarda gelecek vaat eden cerrahi yöntemlerden biri halini almıştır. Bu tekniğin sonuçları, etkinliği ve güvenliği birçok çalışma ile tartışılmıştır. Öte yandan endoskopik yöntemlerin uzun öğrenme süreci ve dezavantajları da söz konusudur. Yazının amacı; endoskopik cerrahi tekniklerin gelişiminden, bugünkü durumundan, avantaj, dezavantajlarından bahsetmek ve endoskopik lomber cerrahi sonuçlarını tartışmaktır.