Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Lomber Dejeneratif Skolyoza Yaklaşım
Ümit Ali MALÇOK1,Onur YAMAN2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Lomber dejeneratif skolyoz 50 yaş sonrası erişkin dönemde görülür. Asimetrik disk dejenerasyonu zemininde gelişmekte olduğu görülmektedir. Erişkin skolyotik deformitenin bir de novo deformite olduğu ve hastalığın ilerleyici olduğu hastalara anlatılmalıdır. Bu hastalarda tedavi yöntemine karar verebilmek için; şikayetleri, klinik bulguları, radyolojik ölçümleri ve sistemik hastalıkları birlikte yorumlanmalıdır. Cerrahi sonrası iyileşme seviyesini öngörebilmek için tüm bunlara ihtiyacımız var. SRS-Schwab Sınıflaması"nın kullanılması cerrahi sonrası beklentilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Hangi eğriliklerin füzyona katılması gerektiği ya da füzyon seviyelerinin ne olması gerektiğini öngörebilmek için Berjano ve Lamartina sınıflamasından yararlanılabilinir. Literatürdeki serilere bakıldığında cerrahi tedavi yapılan hastaların yaşam kalitesi, konservatif takip edilen hastalara göre daha yüksek olduğu izlenmektedir.