Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 3
Hipofiz Adenomu ile İnsidental Anevrizma Birlikteliği: İki Olgu Sunumu
Alaattin YURT1, Yusuf Kurtuluş DURANSOY2, Füsun DEMİRÇİVİ ÖZER3, Kubilay UÇAR4, Mahmut ÇAMLAR5, M. Nuri ARDA6
1,2,3,4,5Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İzmir
6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Hipofiz adenomu ile birlikte intrakranial anevrizma insidansı genel populasyondaki insidental anevrizma oranından daha yüksek olmasına rağmen, her olguda anjiyografik incelemenin yapılmaması nedeniyle net olarak söylenemez. Biz akromegalisi olan büyüme hormon sekrete eden hipofiz adenomu ile birlikte olan insidental sağ karotid-oftalmik arter anevrizması ve hipofiz adenomu ile birlikte olan insidental sağ orta serebral arter anevrizması iki olguyu sunuyoruz. Bu birlikteliği bilmek, cerrahi yaklaşımın değişmesine yol açabilen önemli bir klinik durumdur.