Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nöroşirürji'de Akıllı Telefon Uygulamaları
Fatih YAKAR1,Ümit EROĞLU1,Onur ÖZGÜRAL1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Ankara, Türkiye
2Kars Harakani Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Kars, Türkiye

Özet

Akıllı telefonların günlük yaşantımıza dahil olmasıyla birlikte, nöroşirürjikal işlemlere destek sağlayabilecek uygulamalar da kullanıma girmiştir. Bu uygulamalar navigasyon, spinal/kraniyal parametrelerin ölçümü, konsültasyon, eğitim, hasta takip ve memnuniyeti değerlendirme ve dergi sayılarına ulaşımı sağlama gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Yüksek maliyetli nöronavigasyon sistemleri birçok klinikte kullanıma girmiş olmasına rağmen, kullanımı basit ve erişimi oldukça kolay olan cep telefonu uygulamaları da bir kısım nöroşirürjiyen tarafından kullanılmaya başlamıştır. Cepte taşınabilen, maliyetsiz ve hızlı erişilebilir uygulamalar, nöroşirürjiyenler arasında gün içerisindeki iletişimi sağlamakla birlikte hastalar hakkında verilecek kararları da hızlandırmaktadır. Böylece, son yıllarda literatürde akıllı telefon uygulamaları ile ilgili yayınlarda artış dikkati çekmektedir. Derlemenin amacı, günlük nöroşirürji pratiğinde kullanılabilecek akıllı telefon uygulamalarını, güncel literatür desteğiyle sunmaktır.