Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Görüntüleme Yazılımları ve Nöroşirürji Pratiğine Katkıları
Anas ABDALLAH1,Serkan KİTİŞ1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakultesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Son yıllarda geliştirilmeye başlayan üç boyutlu görüntüleme, eskiden kullanılan ve kullanılmaya devam edilen iki boyutlu görüntülemenin yavaş yavaş yerini almaktadır. Üç boyutlu görüntüler temel alınarak epilepsi, kranioplasti, vasküler ve intrakranial lezyonların cerrahisi şekillendirilebilmektedir.

Preoperatif olarak cerrah tarafından farklı inceleme alanları arasındaki üç boyutlu ilişkileri tam olarak anlamak için son yıllarda geliştirilmiş görüntüleme modellerinin saydamlığı değiştirilebilir. Bu duruma üç boyutlu çok modlu görüntüleme denir. Epilepsinin, kranioplastinin, vasküler lezyonların ve intrakranial lezyonların preoperatif planlamasına yardımcı olmak için üç boyutlu multimodalite görüntü entegrasyonu kullanımı temel alınmaya başlanmıştır. Multimodalite görüntü entegrasyonu zor olabilmesine rağmen nöroşirürji pratiğinde uygulanabilmektedir.

Bu derlemede, görüntüleme yazılımlarının nöroşirürji pratiğinde kullanımı ile ilgili gelişmelerden bahsedilecektir. Özellikle epilepsi, kranioplasti, intrakranial vasküler lezyonlar ve intrakranial tümörlerin cerrahisinde üç boyutlu görüntüleme ve üç boyutlu çok modlu görüntüleme kullanımı ele alınacaktır.

Nöroşirürjikal pratikte kullanılan üç boyutlu rekonstrüksiyon, intraoperatif ultrasonografi, indosiyanin yeşili (ICG) videoanjiyografi, nöronavigasyon, intraoperatif MRG ve nöromonitorizasyon da yeni geliştirilen diğer tıbbi yöntemler kadar değerlidir. Kullanılmasında bazı sınırlamalar olmasına rağmen son yayımlanan çalışmalarda başarıyla uygulandığı bildirilmiştir.