Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nöroşirürji'de 3 Boyutlu Baskılar ve Baskılama Yöntemleri
İsmail KAYA1,Hasan Emre AYDIN1,İlker Deniz CINGÖZ2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
2Alsancak Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

Günümüzün popüler yeniliklerinden olan 3 boyutlu (3B) yazıcılar hayatın her alanında olduğu gibi tıp alanında da her geçen gün daha fazla kullanılmakta ve cerrahi işlemin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Kişiye uygun hale getirilebilen materyaller teknoloji ile birleştirildiğinde başarılı sonuçlar daha az komplikasyon gelişimi ile karşımıza çıkmaktadır. Derlemede, 3 boyutlu modelleme yönteminin nöroşirürji pratiğinde cerraha ve hastaya 3B sağladığı faydaları göstermek amaçlanmıştır. 3B baskı tekniklerinin cerrahi planlama, simülasyon ve eğitim, doku mühendisliği implantları ve ikincil cihazlar için hastaya özgü modellerin üretilmesi için pratik ve anatomik olarak doğru yöntemler olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, bu teknolojinin gelişmesi, nörocerrahi alanının çeşitli noktalardan ilerlemesine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.