Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
ICG, 5-ALA, NA-Fluorescein Kullanımı
Burcu GÖKER1,Semra IŞIK2,Fahir ŞENCAN3
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Liv Hospital Ulus, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Liv Hospital Bahçeşehir, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Nöroşirürjide intraoperatif yeni teknolojilerin kullanımı ile komplikasyonları azaltmak ve tümör rezeksiyonunu güvenle artırmak uzun süredir uygulanan bir fikirdir. Nöronavigasyon ve intraoperatif görüntüleme yöntemlerine ek olarak son yıllarda floresans rehberliğinde cerrahi giderek önem kazanmaktadır. Bu yöntem ile hem tümör cerrahisinde rezeksiyon miktarını artırmak ve morbiditeyi azaltmak hem de vasküler cerrahide cerrahi sonrası damar akım paternlerini izlemek mümkündür. Anevrizma cerrahisinde gerektiğinde klip repozisyonu ile olası komplikasyonları önlemek de bu yöntemler ile kolaylaşmıştır. Bu derlemede, klinik kullanımda yer edinen ve oldukça sık kullanılan üç floresans madde olan 5-aminolevülinik asit (5-ALA), indosiyanin yeşili (ICG) ve sodium fluorescein (Na-Fl) özellikleri ayrıntılandırılmıştır.