Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
İntraoperatif Bilgisayarlı Tomografi Tarihçesi ve Kullanım Alanları
Müge DOLGUN1
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, Türkiye

Özet

İntraoperatif bilgisayarlı tomografi, intrakraniyal yerleşimli tümör ameliyatları sırasında rezidü kitle veya hematom varlığını ortaya koymak amacıyla ve intraoperatif navigasyon uygulamaları kapsamında 1980"lerden bu yana kullanılmaktadır. İntraoperatif bilgisayarlı tomografi, intraoperatif olarak kullanılan diğer tekniklerin yanı sıra (manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi gibi), belirli avantajları sayesinde hâlâ sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tekniğin avantajları arasında; gelişen teknolojiyle beraber görüntü kalitesinin artması, ameliyathane içerisindeki düzeni bozmayacak şekilde kullanılabilir olması yer almaktadır. Buna ek olarak, intrakraniyal tümör eksizyonu gibi tümöral rezeksiyonu yapılan olgularda, özellikle kemik yapılara yönelik detaylı bilgi vermesiyle diğer tekniklerden ayrılmaktadır ve manyetik rezonans görüntülemeleriyle karşılaştırıldığında ameliyat süresini belirgin bir şekilde kısaltmaktadır. Bu avantajlarının yanı sıra, hem kraniyal hem de spinal olgularda intraoperatif olarak kullanılan navigasyon sistemlerinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.