Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nöroşirürji'de Robotik Cerrahi Kullanımı
Barış KÜÇÜKYÜRÜK1,Fatih ÇALIŞ2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Robotik cerrahi birçok cerrahi disiplinde artan bir popülariteye sahiptir. Robotik cerrahi sayesinde cerrahi tedavinin mümkün olan en az invazif hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede daha düşük komplikasyon oranı oluşması, daha kısa hastane yatış süresi sağlanması ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi ön görülmektedir. Derlemede nöroşirürji alanındaki robotik cerrahi uygulamalarının güncel durumu konusunda bilgi birikiminin aktarılması, robotik cerrahinin sağladığı avantajların ve dezavantajların tartışılması ve henüz cevabını bulmamış problemlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda robotik cerrahi uygulamaları kranial ve spinal nöroşirürjikal yöntemler açısından incelenmiştir ve tartışılmıştır. Kranial uygulamalarda hesaplama hatalarını azaltan stereotaktik sistemler öne çıkarken, spinal cerrahide hedefleme hatalarını azaltan navigasyon bazlı sistemler daha sık kulllanım alanı bulmuştur.