Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Ultrasonik Cerrahi Aspiratör
Abdurrahman AYCAN1,Fetullah KUYUMCU1,Mehmet Edip AKYOL1
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Özet

Cavitron Ultrasonik Cerrahi Aspiratör (CUSA), günümüzde nöroşirürji, hepatobilier cerrahi, jinekoloji, üroloji ve gastrointestinal sistem cerrahileri pratiğinde sıklıkla kullanılmaktadır. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak değişik özellikleri içeren birçok modifikasyonu üretilmiştir. Ultrasonik cerrahi aspiratörün en önemli fonksiyonları; tümör dokusunun hassas bir şekilde çıkarılmasını sağlaması ve etrafındaki hayati dokuların ve damarların hasarlanmasını önlemesidir. Bu özelliği sayesinde hastada intraoperatif kanama ve perioperatif mortalite-morbidite oranlarının azaltılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ultrasonik cerrahi aspiratörü kullanımı konusunda bildirilen ciddi bir kontrendikasyon yoktur. Genellikle yüksek maliyet ve cihaz kullanma konusunda tecrübeli personelin varlığı konusunda sınırlamalar vardır. Bu derlemede; ultrasonik cerrahi aspiratörün genel özellikleri ve kullanım amaçları detaylandırılmıştır.