Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nöroşirürji'de Kök Hücre Uygulamaları ve Kök Hücre Tedavisindeki Yenilikler
Yener AKYUVA1,Furkan DİREN1,Erkut Baha BULDUK2,Mustafa Emre SARAÇ3,Serdar KABATAŞ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Eskişehir Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye
3Özel Güney Adana Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Kök hücre farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip hücrelere denir. İlerleyen teknoloji ve bilgi, güncel tıbbın yetersiz kaldığı hastalıklarda kök hücre tedavisini alternatif bir tedavi olabileceğini göstermektedir. Bu tedavinin santral sinir sistemi hastalıklarında da yaygınlaşması nöroşirürjide yeni tedavi modaliteleri ve uygulama alanı oluşmasını sağlamıştır. Derlemede ilk önce kök hücre hakkında temel bilgiler paylaşılmıştır. Sonrasında güncel literatürden faydalanılarak sinir sistemi hastalıklarında uygulanan kök hücre tedavisi hakkında bilgi verilmiş, bununla beraber kök hücre teknolojisinin gelişimi ve ülkemizde nöroşirurji pratiğindeki yeni gelişmeler ayrıntılandırılmıştır. Sinir sistemi hastalıklarında kök hücre tedavisinin, dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaştığı ve kabul gördüğü sonucuna varılmıştır.