Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Serebral Vazospazmda Yeni Uygulanan Medikal Tedaviler Gerçekten Etkili mi?
Levent GÜRSES1,Çağhan TÖNGE1
1T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama mortalitesi ve morbiditesi son derece yüksek önemli bir tıbbi problemdir. Anevrizmal subaraknoid kanamaların tedavi sürecinin hasta bazlı düşünülerek düzgün bir biçimde yürütülebilmesinin ve hastada gelişebilecek erken ve geç dönem muhtemel komplikasyonların optimal bir şekilde yönetilmesinin, hastanın prognozu, mortalitesi ve morbiditesi üzerinde ciddi faydası bulunmaktadır. Şimdiye kadar yapılan çok farklı preklinik/klinik çalışma sayesinde anevrizmal subaraknoid kanamaların patofizyolojisi ve tedavide kullanılabilecek yöntemler hakkında kanıta dayalı bilgi bulunmaktadır ve her geçen gün, bu bilgiler değişmekte, yeni bilgiler eklenmekte ve eskiden doğru bilinen yanlışlar su yüzüne çıkmaktadır. Geç dönem komplikasyonlardan en önemlilerinden biri olan anevrizmal subaraknoid kanama sonrası gelişen serebral vazospazm, hastaların kliniğinin postoperatif dönemde gerilemesine, morbidite ve mortalitelerinin ciddi oranlarda artmasına neden olan ve günümüz bilgileri ışığında kısmen tedavi süreci yönetilebilen bir durumdur. Hasta bazlı uygun tedavi yaklaşımları ile serebral vazospazmın şiddetini ve geç dönem oluşturduğu komplikasyonları azaltmak mümkün olabilmektedir. Bu makalede, anevrizmal subaraknoid kanamalara bağlı gelişen serebral vazospazm tedavisinde kullanılan farklı medikal tedavi yaklaşımları derlenmiş olup bu tedavi yaklaşımlarının muhtemel patofizyolojik yolaklar üzerindeki etki mekanizmaları ve sonuçları değerlendirilmiştir.