Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Geçici Klip Bağlı İskemik Komplikasyonlar-Hangi Olgular? Vazospazm Olması Bunu Artırır mı? Kaç Dakika? Reperfüzyon İskemik Olayları Önler mi?
Özhan UÇKUN1,Hilmi Önder OKAY2
1TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ankara, Türkiye
2Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Özet

Geçici klipler, zaman zaman intraoperatif anevrizma rüptürünü kontrol etmek için kullanılır, fakat daha sık olarak anevrizma diseksiyonu sonrası kalıcı klibe yer hazırlamak için kullanılır. Gergin ve pulsatil bir anevrizma sadece büyük kuvvetle manipüle edilirken, yumuşatılmış bir anevrizma ise kolayca hareket ettirilebilir. Geçici kliplemenin en önemli dezavantajı ise, derin diseksiyon sırasında anevrizma etrafındaki önemli serebral alanın beslenmesini bozabilmesidir. Serebral vazospazma bağlı gelişebilen, gecikmiş iskemik nörolojik defisitler (GİND"ler) ve / veya gecikmiş serebral enfarktüs (GSE), anevrizmal subaraknoid kanama (aSAK) sonrası oluşan en ciddi komplikasyonlardan biridir. SAK"yı takiben vazospazm oluşturan başlıca provokatif ajanlar, eritrositler ve oksiemoglobin gibi parçalanma ürünleri gibi görünmektedir. Yapılan çalışmalarda, geçici klipleme sonrası; gecikmiş iskemik nörolojik defisit (GİND"ler) ve / veya gecikmiş serebral enfarktüs (GSE) gelişiminde, yüksek Fisher sınıfı ve düşük WFNS derecesi arasında bir ilişki bulunmuştur. Çalışmalar, güvenli bir geçici klipleme süresi için, elektif ve kurtarma amaçlı geçici klipleme arasında ayırım yapılmaksızın, 10 ila 20 dakika arasında değiştiğini göstermiştir. Ortalama geçici klipleme süresinin 19 dakika olarak uygulanmasının klinik sonuç üzerinde olumsuz bir etkisi olmamıştır.