Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Superior Hipofizeal Arter Anevrizmaları: Hipofizeal Yetmezlik ve Görme Bulguları, Endovasküler? Cerrahi Tedavi?
Fatih ALAGÖZ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Superior hipofizeal arter anevrizmaları (SHA) tipik olarak intradural olup subaraknoid kanama (SAK) için risk oluşturur. Hastanın yaşı, komorbidite, paraklinoid bölgenin karmaşık yapısı, dural katlantılar, optik sinir komşuluğu gibi faktörlerden dolayı mikrocerrahi bu bölge anevrizmalarının kliplenmesinde teknik zorluklar oluşturur. Endovasküler tedavide ise anevrizmanın açı nedeniyle mikrokateterize edilmesi güçtür. Benzer şekilde bu segmentte stent ve akım yönlendirici kullanımı da zorluk oluşturabilir ve stentin doğal açılımında bükülmelere (kink) neden olabilir. Sellar anevrizma ile birlikte hipofizer yetmezlik 4000 hastadan oluşan karma bir seride %0,17 olarak bildirilmiş olup inferomedyal büyüme ve diyaframa bası ile hipopitüitarizm gelişebilir. Superior hipofizeal arter basısı veya benzer vasküler etkenlerin daha ön planda olduğu ve tıpkı hipofiz adenomlarında olduğu gibi basıya bağlı bulguların dekompresyon sonrası düzelip düzelmeyeceği tartışmalıdır. Standart başarılı bir şekilde tedavi için hormon replasmanı, mikrocerrahi veya endovasküler anevrizma obliterasyonu gereklidir. Hipofiz fonksiyonlarının uzun süreli takibe rağmen düzelmesi kesin değildir.