Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Endoskop Yardımlı Anevrizma Cerrahisi
İhsan ANIK1,Burak ÇABUK1,Savaş CEYLAN1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Özet

Anevrizma cerrahisinde endoskopun kullanımı, cerrahi sahanın daha iyi görüntülebilmesi, klipleme öncesi ve sonrasında anevrizma domunun, ana arter ve perforanların gizli kalmış ve mikroskop ile görüntülenmesi zor alanların görülebilmesi açısından gittikçe artmaktadır. Başlangıçta sadece klipleme öncesi ve sonrasında sahanın görüntülenmesinde kullanılan endoskop, süreç içinde endoskopun sabitlenerek klipleme anında kullanılmıştır. Endoskop asiste mikronöroşirürji (EAM), derin yerleşimli intrakraniyal lezyonların tedavisi için endoskopik ve mikrocerrahi teknikleri ile birleştirilebilir. Endoskop, sabitleme sistemleri ile de cerrahların her zaman endoskopik ve mikroskopik kontrol altında her iki el kullanılarak mikrocerrahi manipülasyon yapmasını sağlar. Bu nedenle, cerrah gizli kalmış yapıları denetleyebilir. Bununla birlikte endoskop özellikle kavernöz segment anevrizmaların endovasküler olarak kapatılması sonrasında kraniyal sinir hasarı oluşturan anevrizmanın içinin boşaltılmasında da transnazal transsfenoidal yol ile kullanılabilmektedir.