Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 3
Orhan Abdi Kurtaran ve Ameliyat-ı Cerrahiye adlı Eserindeki Nöroşirürji ile İlgili Bölümler
Sait NADERİ1, Tayfun HAKAN2, Gülten DİNÇ3
1Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Orhan Abdi Kurtaran [1877-1948] 1898'de Askeri Tıbbiye'den mezun olmuş, daha sonra cerrahi alanında ihtisas yapması için Almanya'ya gönderilmiş bir hekimimizdir. 1909 - 1933 yılları arasında Darülfünun Tıp Fakültesinde önce ortopedi, sonra İkinci Cerrahi Kliniği hocalığını üstlenmiş olan Orhan Abdi Bey'in bilinen sekiz makalesi ve “Ameliyatı Cerrahiye” adlı bir ders kitabı vardır. Orhan Abdi'nin “Ameliyat-ı Cerrahiye” adlı eseri birçok nöroşirürjikal konuyu kapsamaktadır. Bu kitaptaki nöroşirürji konuları bize 20. yüzyılın başındaki nöroşirürjikal cerrahi teknikler hakkında bilgi vermektedir.