Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Ağrı Cerrahisinin Tarihçesi
Bekir TUĞCU1,Ozan HAŞİMOĞLU1,
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Ağrı, tarih boyunca tüm medeniyetlerin yazılı kaynaklarında üzerinde durulan bir yakınma olup halen gelişmiş tıp teknolojisine rağmen patofizyoloji, tedavi anlamında soruların tümüyle çözülmediği bir antitedir. 3000 yıl önce Çin"de ağrı tanımlanmasıyla başlayan bu süreçte, tanımlamalar halen zamanla değişiklikler göstermeye devam etmektedir. Son dekatlarda farklı modaliteler ağrıda kullanılmaya başlamıştır. Nöromodülasyon tedavileri; stimülasyon ve lezyon cerrahileri şeklinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Periferik sinir stimülasyon ya da lezyonları, Spinal kord stimülasyon ya da ablatif cerrahileri, derin beyin stimülasyon ya da lezyon cerrahileri dirençli ağrı olgularında güvenle kullanılabilmektedir. Yazıda ağrı, tarihsel sıralamayla irdelenecek ve daha sonra günümüzdeki özellikle nöroşirürjikal modaliteler baz alınarak tarihsel gelişim süreçleri anlatılacaktır.