Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Glossofarengeal ve Genikülat Nevraljide Cerrahi Tedavi
Ali AKAY1,Sertaç İŞLEKEL1
1Kent Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İzmir, Türkiye

Özet

Glossofarengeal ve genikülat nevralji, fasial ağrı sendromları içinde nadir görülürler. Bu fasial sendromlarının tanısı tamamen klinik olarak konulmaktadır. Diğer nevraljilerde olduğu gibi medikal tedavi öncelikli tedavi yöntemidir. Medikal tedaviye dirençli ve ilaç intoleransı gelişen olgularda, cerrahi yaklaşımlar uygulanabilir. Glossofarengeal nevralji için mikrovasküler dekompresyon ve gammaknife radyocerrahi yöntemleri güncel yaklaşımlardır. Glossofarengeal nevraljide vasküler kompresyondan en sık sorumlu olan arterler posterior inferior serebellar arter ve vertebral arterlerdir. Genikülat nevraljide ise vasküler kompresyondan sorumlu arterler anterior inferior serebellar arter ve posterior inferior serebellar arterlerdir. Genikülat nevralji için de nervus intermediusun kesilmesi ve eşlik ettiği nevraljik sendromun tipine göre 5. veya 9. kranial sinirin dekompresyonu önerilmektedir.