Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Perkütan Spinal Enjeksiyon ve Nöro-ablasyon Girişimleri
Emre DURDAĞ1,Halil İbrahim SÜNER1
1Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Omurga kökenli ağrılar beyin cerrahi polikliniğine başvurunun en sık nedenidir. Hastaların bir kısmına cerrahi girişimler gerekli olsa da hastaların büyük kısmı konservatif tedavi yöntemleri ile tedavi edilmektedirler. Vertebraya uygulanan enjeksiyonlar ve nöroablatif yöntemler de konservatif tedavi yöntemleri arasında yerini almıştır. Spinal enjeksiyonlar son 10 yılda ülkemizde ve dünya da nöroşirürji pratiğine yerleşmiş, sıklıkla uygulanır hale gelmiştir. Bu durum nöroşirürjiyenlerin spinal kökenli ağrı hastalarına bakış açısını değiştirmiş, hastaların memnuniyetini artırmıştır. Omurgaya uygulanan perkütan minimal invaziv girişimleri gerek fonksiyonel nöroşirürjinin hem de minimal invaziv spinal cerrahinin ilgi alanına girmektedir. Yazıda beyin cerrahisini ilgilendiren spinal ağrı tiplerinin tedavisinde kullanılan enjeksiyon ve nöroablasyon tedavilerinden bahsedilecek, konu ile ilgili literatür bilgisi aktarılmaya çalışılacaktır.