Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Sınıflaması- Geçmişten Güncele
Ayça ERŞEN DANYELİ1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Dünya Sağlık Örgütü Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Sınıflaması üzerine 1979, 1993, 2000 ve 2007 yılları dahil olmak üzere 4 ayrı edisyon, 2016 yılında ise güncellenmiş 4. edisyonu yayınlamıştı. Ancak bilgiler her geçen gün yenileniyor, bazı doğru kabul edilenler yeni bilgilerle geçerliliğini yitiriyordu. Yeni bir mavi kitap basılana dek Uluslararası Nöropatoloji Topluluğu (ISN), bazı yenilikleri güncel nöropatoloji pratiğinde kullanmaya rehberlik edecek makaleler halinde basıp yayınlamaya karar verdi. ISN tarafından duyurulan cIMPACT-NOW (The Consortium to Inform Molecular and Practical Approaches to CNS Tumor Taxonomy) bir sonraki mavi kitap basılana dek nöropatolog, nöroonkolog ve nöroşirürjiyenlere yol gösterecekti. Grubun 2018"de 3 ve 2019"da 1 güncellemesi yayınlandı. cIMPACT-NOW güncellemeleri yayınlandıkça santral sinir sistemi tümörlerinde uygulanması gereken moleküler test sayısı hızla artıyordu. Bu önerileri dikkate almamak ise mümkün değildi. Zira morfolojiye dayalı olarak düşük dereceli tümör tanısı verilen, bu tanıya dayalı tedavi ve takip planı oluşturulan bir olguda çok kısa sürede nüks ve mortalite görülebilmekte ve patolojik tanı bu durumu açıklamaktan uzak kalmaktaydı. Dolayısıyla güncellemeleri yakından takip etmek, önerileri dikkate alarak uygulamaya koymak klinikopatolojik uyuma büyük katkı sağlamaktaydı. Birinci turu tamamlanan seride şimdi çalışma grupları 2. tur üzerine hazırlıklarını sürdürmekteler. Tahminen 2020 sonlarında ise yeni sınıflama mavi kitabının basılması bekleniyor.