Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Hassas Bölge Yerleşimli Gliomların Cerrahisi
Cengiz ÇOKLUK1,Adnan ALTUN2
1Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Yazıyı hazırlanmamızın temel amacı beyinde kritik bölgelerde yerleşik gliomatöz tümörlerinin ameliyat öncesi tanısı, algoritmik incelenme metodları, nörofonksiyonel tekniklerin irdelenmesi, mikrocerrahi yöntemler ve intraoperatif monitörizasyon tekniklerini kullanarak tedavi edilmesi hakkında kapsamlı ve kritik detaya sahip bilgilerin derlenmesidir. Hassas bölge yerleşimli gliomların ideal cerrahi tedavisi için birbiriyle yakın ilişkide ve birbirinin tamamlayıcısı konumunda olan disiplinlerin sistemik periyodik ve kapsamlı birlikte çalışmasına gerek vardır. Bu prensip cerrahi tedavinin altın kuralı olmakla birlikte aynı zamanda birinci kuralı olduğu da unutulmamalıdır. Bu disiplinler içerisinde mikronöroşirürji, nöroloji, nöroanatomi, nörofizyoloji, nöroradyoloji, nörooftalmoloji ve nörorehabilitasyon en önemlileri olarak burada başta sayılabilir. Ancak bu şekilde bu tip hastaların tedavisinde tanının doğru konulması, tümörün yerleşiminin nöroanatomisinin kavranmasıyla ideal tedavi protokolünün oluşturulmasıyla yüksek yaşam kaliteli uzun prognozun elde edilebileceği düşünülmektedir.