Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Kelebek Glioblastomalarda Agresif Cerrahi mi Yoksa Biyopsi mi Yapılmalı?
Hakan AK1
1Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Özet

Glioblastoma (GBM) en yaygın primer malign beyin tümörüdür. Gliolastoma korpus kallozum boyunca uzanım yaptığı zaman kelebek görüntüsü oluşturması nedeniyle "kelebek glioblastom (kGBM)" olarak adlandırılır. kGBM"ler tüm glioblastomaların yaklaşık olarak %3"ünü oluşturur. Kelebek glioblastomalara yönelik yaklaşımın tarihsel sürecine bakıldığında ilk dönemlerde sadece palyatif yaklaşım, biyopsi ve palyatif yaklaşım, biyopsi ve adjuvan kemoterapi seçeneklerinin kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte gerek cerrahi tekniklerin gerekse de cerrahiye yardımcı araç ve gereçlerin gelişmiş olmasına bağlı olarak kGBM"lere yaklaşımda daha agresif cerrahi rezeksiyonlara yönelmeye başlandığını görmekteyiz. Çalışmalardan elde edilen veriler yorumlandığında uygun hasta seçimi ile eskiye nazaran daha agresif rezeksiyonların ek komplikasyon geliştirmeden sürvey üzerine önemli etkilere sahip olduğunu görmekteyiz. Agresif rezeksiyonun bir diğer avantajı da özellikle ileri moleküler çalışmalarda kullanılmak üzere daha fazla doku elde edebilmeye olanak sağlamasıdır. Her ne kadar literatürde sınırlı sayıda çalışma olsa da kGBM"lerde agresif rezeksiyonun ümit vaat ettiği görülmektedir.