Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Orbita Anatomisi ve Transorbital Yaklaşımlar
Yusuf İZCI1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Orbita koni şeklindeki kemik yapısı ile her zaman beyin ve sinir cerrahlarının ilgisini çekmiştir. Gerek dar hacmi gerekse de karmaşık ve hassas anatomik yapısı bu bölgeye uygulanacak olan cerrahi yaklaşımları oldukça zor hâle getirmektedir. Bu bölge sadece beyin ve sinir cerrahisinin değil aynı zamanda oftalmoloji ve plastik ve rekonstrüktif cerrahi branşlarının da daima ilgi alanı olmuştur. Bu nedenle orbita ve orbitaya cerrahi yaklaşım şekilleri üzerine pek çok anatomik, radyolojik ve klinik çalışmalar yapılmıştır. Bu derlememizin amacı, orbitanın anatomisi üzerine kısa ve özet bilgi vermek, önemli anatomik yapıları hatırlatmak ve orbita içinde ve çevresinde gelişen tümörlere ve diğer lezyonlara cerrahi yaklaşım tarzlarını sunmaktır.