Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Farlateral Yaklaşım ve Vertebral Arter Mobilizasyonu
Ahmet AKBAŞ1,M. Necmettin PAMİR2,Abuzer GÜNGÖR2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kranioservikal bileşke; kafatası alt yüzeyi, atlas ve axisin yanı sıra bu bölgede bulunan nörovasküler, kas ve bağ dokulardan oluşur. Bileşkede, bu bölgedeki dokulardan köken alan çeşitli lezyonlar görülebilmektedir. Bu bölge lezyonlarına yaklaşım, bölgenin kompleks anatomisi ve nörovasküler yapı komşulukları nedeniyle kritik ve zorludur. Temel farlateral yaklaşım, özellikle anterior ve anterolateral yerleşimli kranioservikal bileşke lezyonları için kullanılan bir yöntemdir. Bölge anatomisinin bilinmesi bu bölgedeki tüm lezyonlar için gerekli ve yeterli bir cerrahi görüş açısı sağlayacaktır. Yazıda temel farlateral yaklaşım için kas diseksiyonundan başlayarak intradural aşamaya kadar tüm aşamalar adım adım görseller eşliğinde gösterilmiştir.