Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Hipotalamusun Mikrocerrahi Ak Madde Anatomisi ve Hipotalamusa Cerrahi Yaklaşımlar
Pelin KUZUCU1,Abuzer GÜNGÖR2,M. Necmettin PAMİR2
1Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Hipotalamus karışık anatomik yapısının yanısıra çok sayıda fonksiyonu barındırmasına rağmen ilişkili olduğu ak madde yolları henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle anatomik sınırları içerisinde kalan ilişkili ak madde yollarını bilmek hipotalamusa cerrahi yaklaşımlar esnasında sonuçların daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Hipotalamusun anatomisinin ilişkili ak madde yollarına bakacak olursak; Broca"nın diagonal bandı, ventral amigdalahipotalamik lif, stria terminalis, forniks, postkommissural forniksin anteromedial hipotalamus ile singulum, supraoptik komissür, frontopontin yolların hipotalamusun anterolateral kısmı ile medial longitudinal fasikül, dorsal longitudinal fasikülün posteromedial hipotalamus ile ansa pedünkülaris, mamillaris princeps fasikül, kortikospinal yol, temporo-parieto-oksipito-pontin yol, medial lemnisküs, mamillotegmental yol, spinotalamik yol, dentato-rubrotalamik yolun posterolateral hipotalamus ile mamillotalamik yol ve fasikülüs retrofleksusun posterior hipotalamusta süperoinferior hipotalamus ile ilişkilidir. Bu önemli bölgeye yapılacak cerrahi yaklaşımlar ise endoskopik, supraorbital, subfrontal, pterional, orbitozigomatik transkallozal ve transkortikal transventriküler, transsfenoidal yöntemler olarak söylenebilir. Ayrıca DBS cerrahisinde de hedef olarak ön plana çıkmaya başlayan hipotalamusun var olan anatomik yapısının daha detaylı olarak bilinmesi ile etkin cerrahi sonuçlar almak mümkündür.