Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Orta Hat İnterhemisferik Yaklaşımların Anatomik Temelleri
İlhan AYDIN1,Hakan KINA2
1Bahçelievler Medicalpark Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Medicalpark Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

İnterhemisferik yaklaşımlar, korpus kallozum boyunca orta hatta yer alan lezyonlara en iyi erişim yoludur. Lateral ve üçüncü ventriküllere bu yöntemle rahatlıkla ulaşılabileceği gibi tümör uzanımına bağlı olarak pineal bölgedeki lezyonlarda da kullanılabilir. Bununla birlikte, distal anterior serebral arter anevrizmalarının büyük çoğunluğu özellikle korpus kallozumun rostrum kısımda olduğu için, anterior interhemisferik yaklaşım bu lezyonlara ulaşmanın en uygun yoludur. Posterior interhemisferik yaklaşımlar ise splenium tümörleri, oksipital lob tümörleri, pineal bölge tümörleri, posterior falks tümörleri, posterior mesial temporal tümörler, intraventriküler trigon bölge tümörleri ve talamusun pulvinar kısım tümörlerine yaklaşım için iyi bir anatomik koridor sunar. Nöroşirürji eğitiminde kadavra üzerinde yapılacak cerrahi anatomik çalışmalar cerrahi esnasında karşılaşılabilecek problemleri önlemede büyük fayda sağlar.