Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Hemisferotomi Cerrahisinde Ak Madde Liflerinin Mikrocerrahi Anatomisi
Tufan KARTUM1,Barış KÜÇÜKYÜRÜK1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Hemisferotomi, geniş hemisferik hasardan dolayı ortaya çıkan epileptik nöbetlerin tedavisinde uygulanan cerrahi bir prosedürdür. Hemisferotomi esnasında kesilen ak madde liflerinin mikroanatomisinin tanımlanması ve intraventriküler kallozotomi sırasında başvurulan cerrahi rehber noktalarının tarifi amaçlanmıştır. Kortikal ve subkortikal yapılar 32 adet hemisferde incelenmiştir. İnferior limitan sulkus boyunca yapılan temporal stem insizyonu insulo-operküler lifler, unsinat fasikül, inferior oksipitofrontal fasükül ve orta longitudinal fasikül, anterior komissür ile optik ve odituar liflerden geçer. Superior limitan sulkus boyunca yapılan insizyon insulooperküler lifler, internal kapsül genu"su ve arka bacağını içine alır. Anterior limitan sulkus boyunca yapılan insizyon; insulo-operküler lifler, internal kapsül ön bacağı, anterior komissür ve anterior talamik liflerden geçer. Anterior serebral arterin terminal kortikal dalının yukarı doğru dönüş yaptığı ve intraventriküler cerrahi sahada gözden kaybolduğu nokta rehber olarak alınırsa, korpus kallozumun posterior kısmının diskoneksiyonu tamamlanamayabilir. Hemisferlerin %85"inde anterior serebral arterin terminal kortikal dalının splenium"un posterior sınırına ulaşmadan önce yukarı dönüş yaptığı tespit edilmiştir. Splenium"un posterior sınırını belirlemede falksın takip edilmesi, anterior serebral arterden daha güvenilir bir rehberdir.