Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Endoskopik Orta ve Üst Klival Bölge Anatomisi
Hakan KINA1,Necmettin TANRIÖVER2
1İstinye Üniversite Hastanesi, Medical Park Gaziosmanpaşa, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Nöroşirürji pratiğinde klival bölge ventral orta hatta, posterior fossanın anterior-inferior sınırında yerleşmiştir ve basio-oksiputtan üst sfenoide kadar uzanarak dorsum sellada son bulur. Klivusun üst parçası sfenoid kemikten, alt parçası ise oksipital kemikten oluşmaktadır. Klivusun uzunluğu 4 ile 5 cm arasında değişmektedir. Genişliği en dar kısımda 11 mm"dir. Klivus ile her bir temporal kemiğin petröz parçası petro-oksipital fissürü oluşturur. Bu fissür postero-inferiora doğru uzanımında genişler ve juguler forameni oluşturur. Klivus cerrahi açıdan; üst, orta ve alt klival bölgelere ayrılır. Üst Klivus; üst 1/3 veya "sellar" klivus, petröz apeksin üzerinde ve orta kraniyal fossa posteriorunda abdusens ve trigeminal sinirin çaprazlaşma noktasının üzerindedir. Orta Klivus; "sfenoidal" klivus, orta hatta sella tabanından koanaya kadar uzanan bölgedir. Özellikle, son iki dekadda tarif edilen endoskopik endonazal teknikler ile klivus ve kranioservikal bileşkeye anterior yoldan cerrahi ulaşımın mümkün olduğu gösterilmiştir.