Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Hastane Öncesi ve Acilde Bakım
Ali ARSLAN1,Ali İhsan ÖKTEN1
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Adana, Türkiye

Özet

Travmatik beyin hasarı, beynin kendisinde bir yaralanmaya işaret eder ve herhangi bir dış travma belirtisi olmadan ortaya çıkabilir. Travmatik beyin hasarı olan hastaların hastane ve öncesi yönetimi kritiktir ve doğrudan klinik sonuçlarla bağlantılıdır. Beyin; lokal serebral iskemi, serebrovasküler otoregülasyonun bozulması ve serebral ödem ile ilişkili bir yaralanmayı takip eden dönemde, ikincil yaralanma riski altındadır ve hastane öncesi müdahaleler serebral fizyolojiyi optimize ederken bu ikincil beyin hasarını sınırlamaya odaklanır. İkincil yaralanma klinik sonucu büyük ölçüde etkiler ve uygun resüsitatif çabalar sağlanırsa hasar en aza indirilebilir. Hastane öncesi bakım sağlayıcıları hem kafa hem de beyin yaralanmalarını tanımlamak, stabilizasyonu sağlamak ve uygun bir bakım merkezine nakille görevlidir. Acil bölümünde ise, ekstrakraniyal lezyonlu veya ekstrakranial lezyonsuz travmatik beyin hasarının, kesin tanısını (görüntüleme yöntemlerinden özellikle CT ile) ve kesin bakım için uygun alıcı yapının triyajını içerir. Travmatik beyin hasarı şiddetinin tahmini dışında, diğer ilgili lezyonların araştırılması acil serviste büyük önem taşımaktadır.