Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Kafa Travmasında Beyin Ödemi ve İntrakranyal Basınç Değişimleri
Duygu DÖLEN1,Pulat Akın SABANCI2
1Yüksekova Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Hakkari, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kafa travması, günümüz toplumunda özellikle genç erişkinlerde mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir. Amerika Birleşik Devletleri"nde yılda 50 bin hastanın kafa travması nedeniyle öldüğü bilinmektedir.

Kafa travmalı hastalarda, kafa içi basınç dinamiklerinin değişimi kafa içi basınç artışı sendromu ve herniasyon gibi ölümcül tablolara neden olabilmektedir. Bu tabloların önüne geçilmesi ve sekonder beyin hasarının engellenmesinin yolu kafa içi basınç dengesinin korunması, bozulduysa da normale döndürülmesinden geçer. Nörotravma hastalarının yönetimi cerrahi ve medikal tedavilerin farklı kombinasyonlarını gerektirir. Beyin ve sinir cerrahları da bu tedavi sürecinin etkin bir parçasıdır. Olguların kafa içi basınçlarının monitorize edilmesi ve vaka bazlı düşünülerek uygun tedavilerin sağlanması sağ kalıma olumlu yönde etki etmektedir.