Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Travmatik Beyin Hasarında Çok Yönlü İleri İzlem
Uygur ER1
1Mustafa Kemal Mahallesi, 2118. Cadde, No: 4B/102, Çankaya, Ankara

Özet

Travmatik beyin hasarlı hastalar ikincil hasarın gelişimini engellemek için yoğun bakım ünitelerinde izlenmelidirler. İzlemin ana amacı serebral perfüzyonu basıncının yeterli seviyede olup olmadığını saptamaktır. Bu amaç için beyin dokusunun oksijenizasyonunu ve serebral kan akımını ölçmek hayati önemdedir. Çok yönlü izlem ve yaygın kullanılan çok yönlü izlem yöntemleri ile serebral kan akımı, beyin dokusu oksijenizasyonu ve serebral perfüzyonu basıncı değerleri hakkında doğrudan bilgi alınabileceği gibi daha da önemlisi bu ölçümlerin değişimleri hakkında fikir sahibi olunabilir. Çok yönlü izlem serebral perfüzyon basıncı odaklı tedavilere olanak sağlayarak travmatik beyin hasarlı hastaların sonucunun daha iyi olmasını sağlayabilir. Kafa içi basınç ölümü, beyin dokusu oksijen düzeylerinin saptanması, mikrodiyaliz, transkraniyal Doppler, near infrared spectroscopy ve sürekli EEG ölçümü bu yöntemlerden kullanışlı olan bazılarıdır.