Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları
Kadir OKTAY1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

Kranial ateşli silah yaralanmaları, nöroşirürji pratiğinde mortalite oranları en yüksek seyreden patolojilerden biridir. Penetran ateşli silah yaralanmalarının yaklaşık olarak %70 kadarı olay yerinde kaybedilmektedir. Literatürde, tüm tedavi basamakları uygulansa dahi mortalite oranı %90"lara varan seriler bulunmaktadır. Kranial ateşli silah yaralanmalarının nöroradyolojik değerlendirilmesinde bilgisayarlı beyin tomografisi önemli yer tutmaktadır. Vasküler yaralanma şüphesi olan olgularda anjiyografi tetkikleri de eklenmelidir. Bu hastaların agresif resüsitasyonu ve gerekli olgularda zaman kaybetmeden cerrahi uygulanması hayati öneme sahiptir. Bu hastalarda, profilaktik antibiyotik ve antiepileptik tedavileri de başlanmalıdır. Ateşli silah yaralanmalarında; hastanın geliş anında düşük Glaskow Koma Skalası skoru, anormal pupil bulgularının varlığı, ileri yaş, perforan tip yaralanmanın ve orta hattan geçen trajeksiyonun varlığı kötü prognoz kriterleridir.