Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Kafa Travmalarına Bağlı Rinore'nin Endonazal Endoskopik Tamiri
Gökmen KAHİLOĞULLARI1,Süha BETON2
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara

Özet

Kafa travmalarına bağlı rinore sık görülen patolojik durumlardan birisidir. Rinoreye bağlı gelişebilecek ikincil sorunlara yol açmaması açısından bu durumun düzeltilmesi gerekir ve bu durumun tedavisi cerrahidir. Önceleri pek çok cerrahi tedavi yöntemi önerilmiş ve uygulanmış olsa da günümüzde geniş ölçüde tercih edilen ve etkili olan cerrahi tedavi yöntemi rinorenin endonazal endoskopik yaklaşım ile tamir metodudur. Daha güvenli olması ve komplikasyon riskinin daha az olması bu yaklaşımı tercih edilir hâle getirmiştir. Derlemede, bu yöntemin endikasyonları, avantaj ve dezavantajları, cerrahi teknikleri, tanı ve takip sonuçları ile birlikte sunulmuştur. Literatür bilgileri eşliğinde, klinik ve pratik bilgiler de paylaşılmış ve yöntemin etkinliği ve takiplerde dikkat edilmesi gerekenler tartışılmıştır.