Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Deneysel Beyin Yaralanma Modelleri
Bülent ÖZDEMIR1,Ayhan KANAT1,Hızır KAZDAL2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Özet

Travmatik beyin hasarları, toplumda her yaş grubunda görülebilen önemli bir toplum sağlığı sorunudur. En sık sebepler, trafik kazası, yüksekten düşmedir. Bu tür yaralanmalar sonucunda, intrakranial kanama oluşabildiğinden, yüksek mortalite ve morbiditeye neden olabilirler. Travma beynin kafatası içinde ani hareketine ve kafatası yaralanması ile birlikte beynin hasarlanmasına neden olur. Yaralanma birincil ya da ikincil olabilir. Birincil yaralanma, dış travmanın ani etkisi ile olur. Yapılan çalışmalar birincil beyin yaralanmasından saatler sonra bile hücre ölümlerinin başladığını göstermektedir. Burada kontüzyon, kanama, aksonal hasarlanma olabilir. İkincil yaralanma, primer yaralanmadan dakikalar, hatta aylar sonra gelişir. Bu tür yaralanmaların, biyomekanik, moleküler, hücresel etkilerini anlayabilmek için deney hayvanlarında bu tür yaralanma modelleri kullanılır. Çalışmanın amacı, kullanılan hayvan modellerinin incelenmesidir.