Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Kafa Travmasında Rehabilitasyon
Erkut Baha BULDUK1,Serdar ERCAN2
1Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Eskişehir Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye

Özet

Travmatik beyin hasarı (TBH), 21. yüzyılda dünya genelinde önemini devam ettiren global bir sağlık sorunudur. Hastanın ve ailesinin yaşamını ciddi bir şekilde etkileyen, birden fazla tıbbi, bilişsel, davranışsal, ekonomik ve sosyal sonuçlara yol açan TBH"da ilk hedef hasarın önlenmesidir. Hasar geliştikten sonra etkisini sınırlandırmak, fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırmak ve artırmak için multidisipliner nörorehabilitasyon çok önemlidir. Kafa travması ile ilişkili çok sayıda tıbbi, bilişsel ve davranışsal sorunlar dikkatle değerlendirilmeli ve topluma yeniden entegrasyon olasılığını artırmak için her bireye özel tedavi planlanması çok önemlidir. Sonuç olarak nörorehabilitasyon sürekli olarak gelişen bir alandır. Beynin iyileşme yeteneği hakkında daha fazla bilgi edindikçe, yeni terapötik müdahaleler ve rehabilitasyon teorileri ortaya çıkacaktır.