Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Travmatik Omurilik Yaralanmasında Cerrahi Tedavi
Aydemir KALE1,Hakan EMMEZ1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Omurilik yaralanmasının fizyopatolojisi hâlen tam olarak anlaşılamamakla birlikte, bu ilerleyici sürecin durdurulması ve rejenerasyonun uyarılması için çeşitli tedavi modaliteleri geliştirilmektedir. Yaralanmanın tanımı ve değerlendirilmesi, fizyopatolojisi, epidemiyolojisi gibi kavramlar farklı bölümlerin konusu olduğundan, bu bölümde cerrahi tedavinin yeri, zamanlaması ve prognoza etkisi tartışılacaktır. Hangi segment etkilenirse etkilensin omurilik yaralanması olan bir hastada eşlik edebilecek diğer organ hasarları mutlaka çok iyi değerlendirilmelidir. Oldukça korunaklı olan bu bölgenin yaralanması, diğer pek çok sistemin de hasar görebileceği konusunda uyarıcı olmalıdır. İnkomplet omurilik yaralanmalarında, sistemik tablo ve vital değerler çok yüksek risk oluşturmuyorsa mutlaka erken cerrahi uygulanması, komplet yaralanmalarda ise sistemik tablo ve vital bulguların durumuna göre risk/yarar oranını iyi değerlendirerek erken cerrahi uygulanmasını öneriyoruz. Bu yaklaşım ile ile maksimal fonksiyonel geri dönüş için imkân sağlanabileceğini düşünmekteyiz.