Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
SUBDURAL AMPİYEMLER
Turan KUTLU, Muammer DOYGUN, Tülin ÖZMEN, Sait UYSAL, Kaya AKSOY, Ender KORFALI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

İntrakranial enfeksiyonlar içinde nadir görülen subdural ampiyemlerin tanı ve tedavisi gözden geçirilerek, kliniğimizde bu tanıyla tedavi edilen 10 olgu incelendi ve konu literatür ile karşılaştırıldı.