Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Servikal Travmalarda Konservatif Tedavi: Traksiyon Teknikleri ve Cerrahi Tedavi için Zamanlama
Burak BAHADIR1,Yusuf Şükrü ÇAĞLAR2
1Ankara Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Bilkent, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sıhhiye, Ankara, Türkiye

Özet

Servikal travmalar, tüm spinal travmaların %60"ını oluşturur. Tedavi yaklaşımı, morbidite ve mortalite üzerine doğrudan etkilidir. Gelişen teknoloji ve yeni yöntemler ile birlikte, bu bölge yaralanmalarında konservatif tedavi ve cerrahi tedavi yaklaşımı kıyaslanır hâle gelmiştir. Her iki tedavi seçeneğinde de ortak amaç, stabil ve ağrısız omurgayı sağlamak ve en iyi nörolojik neticeye ulaşmaktır. Yeri gelirse tek başına, ihtiyaç varlığında birbiriyle kombine edilerek sonuca varılmalıdır. Tedavi yöntemini seçerken; yaralanma tipi, nörolojik muayene, hasta uyumu gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Ortezler, traksiyon teknikleri, halo-vest uygulamaları konservatif tedavinin temelini oluşturur. Derlememizde, servikal travmalarda konservatif tedavinin önemi ve güncel uygulamalardan bahsedilmiştir. Klinik ve pratik bilgiler, literatür eşliğinde paylaşılmış; geçmişten bugüne gelişimi anlatılmıştır.