Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Torakal (T3-T10) Vertebra Kırıklarına Yaklaşım
Şeyho Cem YÜCETAŞ1,Kadir OKTAY2,Tayfun ÇAKIR3,Tahsin ERMAN2
1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Özet

Torakal vertebra kırıkları, omurganın diğer bölgelerindeki kırıklara göre daha az sıklıkta görülmelerine rağmen morbidite oranları daha fazla olan kırıklardır. Genellikle yüksek enerjili travmalar sonucunda görülürler. Torakal kırıkların tanısında, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tetkikleri önemli yer tutar. Torakal kırıkların sınıflaması için, yıllar içerisinde pek çok sistem geliştirilmiş ve kullanılmış olup, son yıllarda TLICS ve AO Spine TLICS sınıflamaları ön plana çıkmışlardır. Bu sınıflamalara göre, hastalara konservatif veya cerrahi tedavilerin uygulanmasına karar verilmektedir. Cerrahi tedavi olarak; anterior, posterior, kombine cerrahiler veya vertebroplasti-kifoplasti gibi sement uygulamaları yapılabilir. Torakal vertebra kırıklarının tedavilerinde; uygun hastalarda, uygun endikasyonlarda yapılan cerrahi girişimler ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.