Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Torakolomber Bölgenin Posttravmatik Deformitelerinde Tedavi: Tanım - Cerrahi Tedavi Endikasyonları - Yöntemler ve Seçimi
Orkun KOBAN1,Sedat DALBAYRAK1
1Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Posttravmatik deformite, omurga kırıkları sonrasında konservatif ve cerrahi tedaviler uygulansa bile gelişebilmektedir. Bunun gelişmemesi için en önemli faktör omurga kırığı hastalarının gerekli radyolojik ölçümlerle yakından takip edilmesidir. Patolojik boyutlara ulaşmadan, birkaç derecelik kayıp hastaların çoğunda yaşanabilecek bir sonuçtur. Progresif semptomları (ağrı, nörolojik) olan ve omurga dengesini bozacak deformite gelişen hastalarda erken müdahale ile durum kontrol altına alınmalıdır. Eğer kırığa yönelik primer cerrahi tedavi uygulanacaksa enstrümantasyon kurgusu anterior kolona binen yükleri ve posterior kolon gerginliğini karşılayabilecek güçte tasarlanmalıdır. Gerek omurga kırıklarının gerekse posttravmatik deformitelerin cerrahi yönetiminde cerrahın bilgi ve tecrübesi tek başına yeterli olmayabilir. Olası komplikasyonların oluşmasını önlemeye yardım edecek ve komplikasyon gelişmesi durumunda etkin müdahale yapabilecek cerrahi dışı diğer bölümlerinde dahil olduğu bir ekip işi olduğu unutulmamalıdır.