Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Osteoporotik Vertebra Kırıkları Vertebroplasti / Kifoplasti - Avantajları / Dezavantajları
İlker KİRAZ1,Ahmet DAĞTEKİN2
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Özet

Omurgada görülen osteoportik kompresyon kırıkları özellikle ileri yaşlarda oldukça yaygın olarak izlenen patolojilerdir. Osteoporotik vertebra kırıkları (OVK) belirgin nörolojik kayıplara yol açmasa dahi özellikle ileri yaşlardaki insanlarda önemli ölçüde mobilizasyonu kısıtlayarak morbidite ve mortalitenin artmasıyla sonuçlanmaktadır. Son yıllarda yaygın şekilde uygulanan bir cerrahi tedavi olan kifoplasti (KP) ve vertebroplastinin (VP) temel endikasyonu ağrılı OVK"dır. VP ve KP"de amaç vertebral kemik yapıyı güçlendirerek ağrının en aza indirilmesi, kifozun önlemesi ve daha iyi yaşam koşullarının sağlamasıdır. Bu cerrahi yöntemler oldukça yaygın uygulanmasına karşın sementin ekstravaze olması nedeniyle pulmoner emboli veya spinal kanal içine kaçması nedeniyle omurilik basısı gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Ancak vertebroplasti ve kifoplasti, deneyimli cerrahlar tarafından doğru endikasyon ve teknikle uygulandığında OVK"nın tedavisinde güvenle kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Sonuç olarak bu cerrahi yöntemler ile hedeflenen minimal invaziv bir yolla ağrının en aza indirilmesi, kifozun önlenmesi, beklenen morbiditemortaliteden korunma ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır.