Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Sakrum Kırıkları ve Spinopelvik İnstabilite
Birol ÖZKAL1,Mehmet SEÇER1
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Özet

Sakrum, biyomekanik olarak, vücudun kuvvet bileşenlerinin merkezinde yer alan spinal kolondan pelvise yük transferi yapan kemik bir yapıdır. Omurgadaki eksenel kuvvet, sakroiliak eklemin önünde yer alır ve ikinci sakral vertebrada merkezileşmiş öne doğru bir dönüş kuvveti oluşturur. Sakrumda kırık oluşturabilacak kadar şiddetli travmalar, vücudun diğer yerlerinde de sıklıkla ciddi yaralanmalara yol açabildiklerinden tanı gözden kaçabilmekte, hastaların gerekli tedaviyi almaları gecikebilmektedir. Her hasta için ayrı bir tedavi planı oluşturulmak gerekse de hastanın stabil mi instabil mi olduğunun ayırt edilmesi önemlidir. Sakrum kırığı tedavisinde çeşitli konservatif ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Biz burada sakrum kırığına dikkat çekerek hastaların tanı ve tedavi yöntemlerini literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.