Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 1
Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi
Fatih ERDI1,Önder GÜNEY1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Endoskopik üçüncü ventrikülostomi (ETV) hidrosefalinin şantsız tedavisinde önemli bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır. Temel ilkesi üçüncü ventrikül ile interpedinküler ve prepontin sisternlerin ağızlaştırılması olan ETV"nin tarihsel gelişiminde teknolojik ve cerrahi gelişmeler önemli rol oynamaktadırlar. ETV"nin başarılı olmasında doğru cerrahi tekniğin yanı sıra uygun hasta seçimi de önem taşır. Tüm cerrahi girişimler gibi bazı ciddi komplikasyonları da olan ETV"nin şant cerrahisine oranla daha fizyolojik olması tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Günümüzde ETV obstrüktif hidrosefalinin tedavisinde uygun olgularda birçok merkezde ilk seçenek tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Derlemede, ETV endikasyonları, olgu seçimi kriterleri, radyolojik değerlendirme kriterleri, cerrahi teknikleri, sonuçları ve komplikasyonları incelenmektedir.