Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
BÜYÜK BİR POST-TRAVMATİK SUBGALEAL BEYİN OMURİLİK SIVISI KİSTİ.
Coşkun YOLAŞ
Erzurum Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği

Özet

Büyük bir post-travmatik subgaleal beyin omurilik sıvısı (BOS) kisti bulunan 8 yaşındaki bir erkek çocuk sunuldu. Hasta bir trafik kazası sonrası 3 yıl önce oksipital depresyon fraktürü ve beyin laserasyonu nedeniyle ameliyat edilmişti. İlk ameliyatı takiben oksipital bölgede bir şişliğin teşekkül ettiği ve bu şişliğin 3 yıl boyunca devamlı büyüdüğü öğrenildi. Hasta neticede büyük bir oksipital kistik kitle nedeniyle hastanemize yatırıldı. Kistik kitlenin cerrahi rezeksiyonundan sonra akut bir hidrosefalus tablosu gelişti. Bu nedenle hastaya ventriküloperitoneal şant sistemi takıldı. Post-operatif dönem olaysızdı. Hasta post-operatif 12. günde iyi durumda taburcu edildi.