Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Süperior Sagittal Sinüs Arteriyovenöz Fistüllerinin Cerrahi Tedavisi
Murat BÜYÜKTEPE1,Melih BOZKURT1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Dural arteriyovenöz fistüller; intrakranial vasküler malformasyonların %10"unu oluşturur. Sıklıkla transvers sinüs, sigmoid sinüs veya kavernöz sinüs yerleşimli görülse de tüm dural yapılardan kaynaklanabilir. Süperior sagittal sinüs yerleşimli dural arteriyovenöz fistüller ise; oldukça nadir görülen fakat sıklıkla agresif seyreden patolojik şantlardır. Multiple besleyici arter bulunması, eşlik eden sinüs trombozu/oklüzyonu veya kritik kortikal venöz drenaj yolları nedeniyle tedavi zorlayıcı olabilir. Tedavi planı; klinik bulgular ve fistül tipine göre belirlenir. Başlıca tedavi seçenekleri; endovasküler embolizasyon, cerrahi veya kombine tedavidir. Cerrahi tedavi ile; fistül ve çevresindeki duranın eksizyonu, arteriyelize olmuş leptomeningeal venöz bağlantının kesilmesi veya obliterasyonu sağlanır. Bu derlemede, cerrahi tedavide kullanılan güncel tekniklerin tartışılması amaçlanmıştır.