Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Superior Sagittal Sinüs Dural Arteriyovenöz Fistüllerin Endovasküler Tedavisi
Vedat AÇIK1,Kemal Alper AFŞER1
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye

Özet

Superior sagital sinüs dural arteriyovenöz fistülleri son derece nadirdir ve intrakraniyal kanama ve ilerleyici nörolojik defisit ile kendini gösterebilir. Kadınlarda daha sık görülür. Kırk yaş üstünde daha sıktır. Etiyolojisi hâlâ tartışmalıdır. Kafa travmaları, hormonal faktörler sorumlu tutulmaktadır. Orta hat yerleşimli olması ve çok sayıda arteryel besleyici nedeniyle tedavileri zordur. Superior sagittal sinüs dural arteriyovenöz fistülleri kanamaya meyillidir. Bu nedenle agresif olarak tedavi edilmelidir. Endovasküler teknikler Superior Sagittal Sinüs Dural arteriyovenöz fistüllerin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Transarteryel embolizasyon, Transvenöz embolizasyon veya her ikisinin kombinasyonu endovasküler tedavide kullanılır. Pek çok komplikasyon ortaya çıkabilse de, bu yaklaşım çoğu zaman iyi sonuçlar verir.