Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
İNTERNAL FİKSASYONLA KRANİOSERVİKAL STABİLİZASYON YÖNTEMİ
Metin GÜNER, Ümit ACAR, Tansu MERTOL, Hayati ATABAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İZMİR

Özet

Atlanto-aksiyel instabilitesi olan dört hasta modifiye Wisconsin/Luque/Hartshill dik açılı rodları kullanılarak tedavi edilmiştir. Bunu sağlamak için çelik halka içeren alet oksipital kemiğe drill delikleri ile ve servikal vertebralara ise lamina altından geçirilen teller ile tesbit edildi. Kemik greftli uygulanan bu teknik, rijit stabilizasyon ve erken mobilizasyonu sağlama yanında aynı zamanda anterior ve posterior dekompresif cerrahiye de olanak sağlar.