Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu "Cerrahi Teknik, Sonuçlar ve Komplikasyonlar"
Ali SAVAŞ1,Yasemin ÜNAL2,Cenk AKBOSTANCI3
1Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Parkinson hastalığının tedavisinde cerrahi yöntemler oldukça etkilidir. Bu hastalığın cerrahi tedavisinde başlıca iki tür stereotaktik yöntem uygulanmaktadır: 1) lezyon temelli uygulamalar (radyofrekans ile unilateral talamotomi veya pallidotomi); 2) Derin Beyin Stimülasyonu (DBS; nörostimülasyon) uygulamaları. Bu uygulamaların yapıldığı başlıca derin beyin yapıları, subtalamik nukleus (STN), pallidum (Gpi-internal-posterior segment) ve talamustur (Vim-nucleus ventrointermedius). Stereotaktik hedefleme tekniği olarak kullanılan temel yöntemler, BT veya MRG kullanılarak AC-PC (antetior komissur-posterior komissür) koordinatlarının belirlenmesi ve beyin atlasları kullanılarak indirekt koordinat alınması; MRG üzerinde direkt STN hedeflenmesi ve BT/MRG görüntü füzyonu (image fusion) sayılabilir. Yardımcı yöntemlerin ise başlıcaları test stimülasyon ve mikro-elektrot kayıt teknikleridir. Parkinson hastalarında Bilateral STN nörostimülasyonu son zamanlarda hastalığın cerrahi tedavisindeki en önemli seçenek halini almıştır; bu uygulama ile bradikinezi başta olmak üzere tüm kardinal semptomlarda düzelme elde edilebilir. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan cerrahi tedavi yöntemleri deneyimli merkezlerce uygulandığında yüksek etkinlikli ve düşük riskli uygulamalardır. Bu makalede, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan cerrahi tedavi yöntemlerinin teknik özellikleri, sonuçları ve komplikasyonları hakkında bilgi verilmektedir.